Opdeling af dyr

Mellemgitre benyttes til adskillelse og opdeling af dyregrupper. Eksempelvis kan de benyttes til opdeling mellem nykælvere og øvrige køer i løsdriftsstalden. Kombineres flere låger med stolper imellem, kan mellemgitre benyttes langs inden- eller udendørs drivgange eller som låger med gode lukkemekanismer.

I kælvningsboksen kan der monteres lukkede plader på mellemgitre, så koen kan finde ro under kælvning, og smittespredning mellem boksene forhindres.

De åbne modeller benyttes typisk i løsdriftsstaldene til at inddele i hold og sikrer dermed et godt overblik over stalden og dyrene. Rørene på mellemgitre kan enten være monteret lodret eller vandret - alt efter den ønskede funktion.

Jyden kan tilbyde tre- og firerørsmellemgitre med tilhørende teleskopstykker, der giver høj fleksibilitet ift. tilpasning af længden (fra 1.5-5.5 m).