Fronter

I en løsdriftsstald optages foder typisk fra et fælles foderbord. Her er den optimale løsning, at der så vidt muligt er minimum én ædeplads til hver ko. Det giver færre aggressioner og sikrer, at alle køer har adgang til foder af en ensartet god kvalitet. To rækker sengebåse på hver side af foderbordet sikrer, at der er mindst én ædeplads til alle køer ved foderbordet på samme tid.

En stald med tre rækker sengebåse udnytter gangarealerne mellem sengebåserne bedre, men betyder et begrænset antal pladser ved foderbordet. Forværket, der adskiller ædeplads og foderbord, etableres oftest ved brug af nakkerør og/eller fanggitter.

Fanggitter med variabel halsåbning og sikkerhedsudløser

Brugen af fanggitter betyder, at arbejdsgangene omkring kvægpasning kan optimeres i forhold til forbruget af arbejdstid. Fanggitre kan låses automatisk og uden stress, når dyrene går til foderbordet. Det giver mindre konkurrence om foderet og dermed mere ro ved fodring. Fanggitre kan udløses enkeltvis, så de kan benyttes ved sortering af køerne, hvorved tidsforbruget ved inseminering og drægtighedsundersøgelser minimeres. Der kan også optimeres på kælvningsalderen, når kvierne sorteres mere effektivt fra hold til hold.

5 grunde til at vælge fanggitter fra Jyden

  • Variabel halsåbning, der kan tilpasses til dyregruppen
  • Sikkerhedsudløser, der sikrer frigørelse af evt. syge dyr
  • Støjsvag funktion pga. plastikpaler ved vippestangen
  • Lang holdbarhed, da bøsninger i vippestangen kan udskiftes
  • Nem opdeling af dyrene giver godt overblik i stalden