Fodring

Kædetransportanlæg

Kædetransportanlægget er nemt at tilpasse til en vilkårlig placering ift. de forskellige foderstationer i stalden. Med et kædetransportanlæg kan samtlige automater eller robotter have hver sin føler, og der kan således individuelt fodertildeles.

Ved installation af kædetransportanlægget anvendes bl.a. kraftige hjørnehjul, der kører på hjullejer. Hjørnehjulet drejer anlægget 90˚ på bare 40 cm - både vertikalt og horisontalt. Kædetransportanlægget kan være op til 800 meter langt ved etablering af fire hjørner og kan installeres som Ø60 mm eller Ø100 mm anlæg.

5 grunde til at vælge kædetransportanlæg fra Jyden

  • Sikker foderløsning fra silo til stald
  • Flere muligheder med rørføring
  • Høj driftsikkerhed
  • Monteringsvenlig
  • Enkel og funktionsvenlig løsning

Flexsneglesystem

Jydens flexsneglesystem kan tilpasses både vertikal og horisontal transport af foderemner. De lukkede rustfrie stål- eller PVC-rør sikrer et hygiejnisk og problemfrit transportanlæg. Flexsneglen kan dreje i en vinkel op til 90° indenfor en afstand af tre meter, hvilket er fordelagtigt ved hjørnekonstruktioner. Med mellemstationer kan en flexsnegl forlænges uden maksimumlængde, hvilket sikrer uanet fleksibilitet for anlægget.

Flexsneglen monteres under loftet i stålwirer, hvilket giver stor pladsbesparelse. Generelt har flexsneglen lave installations- og vedligeholdelsesomkostninger, hvilket gør transportanlægget til en rentabel og driftsikker løsning. Flexsneglens maksimumlængde på 80 meter reduceres med 0,2 meter pr. grad/ bøjning. Flexsneglen leveres i forskellige typer – på type 55-75-90 kan
PVC-rørene udskiftes med galvaniserede/ rustfrie rør. Flexsneglen kan ligeledes leveres med rustfri spiral, ind-/udløbshus, aksel samt fødevaregodkendt rør.

Glasfibersilo

Glasfibersiloen er fremstillet i to formstøbte halvdele, som bliver boltet sammen. Indersiden er glat, hvilket forhindrer foderrester i at hænge fast indvendigt på siderne. Der er separat indblæsning og udluftning, som er ført til jord, hvilket bevirker at foderstøv ikke ligger på toppen af siloen.

Siloens stejle og glatte keglebund på 77˚ betyder, at brodannelse undgås og foderkvaliteten bevares - samtidig med at foderhygiejnen forbliver høj. Det er muligt at tilslutte siloen forskellige former for optagerstationer eller flexsnegle, og der findes desuden et bredt sortiment af tilbehør som f.eks. udluftningsfilter, galvaniseret inspektionslem og regnslag til optagerstation.