Fronter

Fanggitter med variabel halsåbning

Til kødkvæg kan Jyden tilbyde et ekstra kraftigt fanggitter i 2” rør med justerbar halsåbning. Den justerbare halsåbning gør, at fanggitteret kan justeres og tilpasses dyrenes størrelse.

Optimering på workflow og tilvækst

Brugen af fanggitter betyder, at arbejdsgangene omkring pasning kan optimeres ift. forbruget af arbejdstid. Ved anvendelse af fanggitter, giver det også mindre konkurrence om foderet og dermed mere ro ved fodring. Foderet kan tildeles individuelt, hvilket giver mulighed for at optimere på væksten. Fanggitter leveres normalt i sektioner for 1-4 dyr.

Fanggitter til hornkvæg

Til hornkvæg kræves et specielt fanggitter, som gør det anvendeligt for selv kvæg med meget lange horn, f.eks. skotsk højlandskvæg. Et sådan fanggitter leveres derfor efter mål.