Fodring

Foderkrybbe til sikring af optimal fodertildeling

For kødkvægskalve i vækst stiger den tildelte fodermængde proportionelt, og for at sikre at kalvene har en tilstrækkelig fodermængde til rådighed døgnet rundt, kan foderet med fordel tildeles i en stor foderkrybbe. Krybben har et stort rumindhold på 180 liter og alt afhængig af størrelsen på fællesbokse, kan der placeres flere krybber ved siden af hinanden.

Når kalvene skal flyttes, skal de typisk ud ved frontlågen, hvor også krybberne er placeret. Da krybberne hænger på frontlågen, letter det arbejdsgangen, når kalvene skal ind og ud af fællesboksene.

Krybben vejer kun 13 kg., hvilket også gør det let at håndtere krybben generelt. De store rundinger muliggør en nem rengøring af krybben. Krybbens design er med til at minimere foderspild, da krybbens høje forkant giver mulighed for at det foder, som kalvene spilder mens de gumler, falder tilbage i krybben. Det optimerer på foderudnyttelsen til gavn for produktionsøkonomien.

5 grunde til at vælge foderkrybbe fra Jyden

  • Rumindhold på 180 liter
  • Ophængt uden brug af værktøj 
  • Funktionelt design
  • Stærkt plastmateriale
  • Glat overflade og runde hjørner 

-> Plads til stor fodermængde
-> God brugervenlighed
-> Minimerer foderspild
-> Lang holdbarhed
-> Nem og effektiv rengøring

Kædetransportanlæg

Kædetransportanlægget er nemt at tilpasse til en vilkårlig placering ift. de forskellige foderstationer i stalden. Med et kædetransportanlæg kan samtlige automater eller robotter have hver sin føler, og der kan således individuelt fodertildeles.

Ved installation af kædetransportanlægget anvendes bl.a. kraftige hjørnehjul, der kører på hjullejer. Hjørnehjulet drejer anlægget 90˚ på bare 40 cm - både vertikalt og horisontalt. Kædetransportanlægget kan være op til 800 meter langt ved etablering af fire hjørner og kan installeres som Ø60 mm eller Ø100 mm anlæg.

5 grunde til at vælge kædetransportanlæg fra Jyden

  • Sikker foderløsning fra silo til stald
  • Flere muligheder med rørføring
  • Høj driftsikkerhed
  • Monteringsvenlig
  • Enkel og funktionsvenlig løsning

Flexsneglesystem

Jydens flexsneglesystem kan tilpasses både vertikal og horisontal transport af foderemner. De lukkede rustfrie stål- eller PVC-rør sikrer et hygiejnisk og problemfrit transportanlæg. Flexsneglen kan dreje i en vinkel op til 90 grader indenfor en afstand af 3 meter, hvilket er fordelagtigt ved hjørnekonstruktioner. Med mellemstationer kan en flexsnegl forlænges uden maksimumlængde, hvilket sikrer uanet fleksibilitet for anlægget.

Flexsneglen monteres under loftet i stålwirer, hvilket giver stor pladsbesparelse. Generelt har flexsneglen lave installations- og vedligeholdelsesomkostninger, hvilket gør transportanlægget til en rentabel og driftsikker løsning. Flexsneglens maksimumlængde på 80 meter reduceres med 0,2 meter pr. grad/ bøjning. Flexsneglen leveres i forskellige typer – på type 55-75-90 kan PVC-rørene udskiftes med galvaniserede/ rustfrie rør. Flexsneglen kan ligeledes leveres med rustfri spiral, ind-/udløbshus, aksel samt fødevaregodkendt rør.

Læs mere om flexsneglen

Glasfibersilo

Glasfibersiloen er fremstillet i to formstøbte halvdele, som bliver boltet sammen. Indersiden er glat, hvilket forhindrer foderrester i at hænge fast indvendigt på siderne. Der er separat indblæsning og udluftning, som er ført til jord, hvilket bevirker at foderstøv ikke ligger på toppen af siloen.

Siloens stejle og glatte keglebund på 77˚ betyder, at brodannelse undgås og foderkvaliteten bevares - samtidig med at foderhygiejnen forbliver høj. Det er muligt at tilslutte siloen forskellige former for optagerstationer eller flexsnegle, og der findes desuden et bredt sortiment af tilbehør som f.eks. udluftningsfilter, galvaniseret inspektionslem og regnslag til optagerstation.