Fodring

Foderkrybber til sikring af optimal fodertildeling

Kalve i fællesbokse kan tildeles foder i krybber, der fås i forskellige størrelser (80 cm, 120 cm, 160 cm og 200 cm), tilpasset antallet af dyr og deres størrelse. Krybberne er udført i brun plast med indstøbte bøjler, der gør at krybben kan ophænges på 2” rør – på fronten af fællesboksen.

Til større kalve og ungdyr kan foderet med fordel tildeles i en stor, grøn plastkrybbe med et rumindhold på 180 liter for at sikre at dyrene har en tilstrækkelig fodermængde til rådighed døgnet rundt. Med krybben ophængt på frontlågen, er det let at fjerne krybben, når dyrene skal flyttes ind og ud af fællesboksene.

Krybbernes rundinger muliggør en nem rengøring. Krybbeudformningen er samtidig med til at minimere foderspild, da krybbens høje forkant giver mulighed for at det foder, som dyrene spilder, mens de gumler, falder tilbage i krybben. Det optimerer på foderudnyttelsen til gavn for produktionsøkonomien.

Flexsneglesystem

Jydens flexsneglesystem kan tilpasses både vertikal og horisontal transport af foderemner. De lukkede rustfrie stål- eller PVC-rør sikrer et hygiejnisk og problemfrit transportanlæg. Flexsneglen kan dreje i en vinkel op til 90° indenfor en afstand af tre meter, hvilket er fordelagtigt ved hjørnekonstruktioner. Med mellemstationer kan en flexsnegl forlænges uden maksimumlængde, hvilket sikrer uanet fleksibilitet for anlægget.

Flexsneglen monteres under loftet i stålwirer, hvilket giver stor pladsbesparelse. Generelt har flexsneglen lave installations- og vedligeholdelsesomkostninger, hvilket gør transportanlægget til en rentabel og driftsikker løsning. Flexsneglens maksimumlængde på 80 meter reduceres med 0,2 meter pr. grad/ bøjning. Flexsneglen leveres i forskellige typer – på type 55-75-90 kan
PVC-rørene udskiftes med galvaniserede/ rustfrie rør. Flexsneglen kan ligeledes leveres med rustfri spiral, ind-/udløbshus, aksel samt fødevaregodkendt rør.

Glasfibersilo

Glasfibersiloen er fremstillet i to formstøbte halvdele, som bliver boltet sammen. Indersiden er glat, hvilket forhindrer foderrester i at hænge fast indvendigt på siderne. Der er separat indblæsning og udluftning, som er ført til jord, hvilket bevirker at foderstøv ikke ligger på toppen af siloen.

Siloens stejle og glatte keglebund på 77˚ betyder, at brodannelse undgås og foderkvaliteten bevares - samtidig med at foderhygiejnen forbliver høj. Det er muligt at tilslutte siloen forskellige former for optagerstationer eller flexsnegle, og der findes desuden et bredt sortiment af tilbehør som f.eks. udluftningsfilter, galvaniseret inspektionslem og regnslag til optagerstation.