Fællesbokse

Fællesbokse med strøelse i hele boksens areal - og med lukkede bokssider - anbefales til kalve op til en alder på fire måneder, så eventuel smitte ikke kan overføres imellem boksene. Efter mælkefodringsperioden indrettes en fællesboks med en kort, ustrøet ædeplads med et fald på 2-5% mod det strøede areal. Ædepladsen etableres, så den svarer til dyrenes længde. Dermed holder dyrene selv ædepladsen ren ved at træde gødningen bagud til strøelsen. Fra ædepladsen etableres trin ned til det strøede hvileareal i hele boksens bredde. Fællesboks med en lang ustrøet ædeplads anbefales især til større ungdyr. Her er det muligt at reducere strøelsesbehovet ved at kunne køre ind og skrabe gødning ud fra ædepladsen en eller flere gange dagligt.

På en lang ædeplads kan der stå dyr ved foderbordet og æde samtidig med at de øvrige kvier kan passere bagved. Som ved den korte ædeplads, indrettes trin ned til det strøede areal alt efter hvor ofte, der ønskes muget i boksen. Langs foderbordet bør der så vidt muligt indrettes med én ædeplads til hvert dyr i boksen. Forværket ved foderbordet kan etableres med vandrette rør, fanggitter eller foderhæk – det er vigtigt, at undgå nakketrykninger ved at indstille højden på rørene efter dyrenes størrelse.