Vand er vigtig for at sikre god foderoptagelse, tilvækst og velfærd for dyrene. Smågrise drikker 1-5 liter vand om dagen, så der skal være fri adgang til vand hele tiden.

Vand kan tildeles via AquaLevel, drikkeventiler eller -kopper, som placeres i stiens aktivitets- eller gødeareal. I smågrisestalden er det vigtigt, at man vælger et princip, grisene har let ved at lære at bruge. Ventiler sikrer, at vandet altid er friskt, mens vandspejlet i drikkekopper kan virke tillokkende på grisene. Både ventiler og kopper bør placeres i korrekt højde for dyrene for både at tilgodese de nyindsatte og de afgangsklare dyr. Alternativt kan der opsættes flere ventiler i forskellig højde for at tilgodese flere størrelser dyr.

AquaLevel

AquaLevel fungerer ved hjælp af et vakuum, som får gummimembranen til at lukke for vandtilførslen. Vakuumet dannes idet vandet optager luften i ventilkammeret, og dermed trækker vandstrømmen ud. Dette giver grisene et konstant vandspejl, der motiverer til øget vandoptagelse.
AquaLevel-hovedet åbnes og lukkes med fire clips - uden brug af værktøj. Vandtilslutningen bagpå kan drejes 360° (fleksibel ift. montage) og har indbygget ventil. AquaLevel kan monteres på 1/2" plastrør i smågrisestier. AquaLevel har en dokumenteret vandbesparelse på 50% ift. traditionelle drikkekopper!

5 grunde til at vælge AquaLevel fra Jyden

  • Konstant vandspejl
  • Godt og brugervenligt design
  • Tætsluttende membran
  • Stærkt materiale
  • Dokumenteret vandbesparelse 

-> Øget vandoptagelse
-> Nem og effektiv rengøring
-> Stor driftssikkerhed
-> Lang holdbarhed
-> Økonomisk besparelse