Fiber- og glasfiberinventar

Jydens smågriseinventar i fiber- og glasfiberinventar er bygget op om samme koncept. Forskellen ligger i materialevalget. Både fiber- og glasfibermaterialet har en minimal volume på kun 10 mm, hvilket reducerer bygnings- og investeringsbehovet. Inventaret er lukket i en højde af 65 cm med et vandretliggende overrør, hvilket giver en totalhøjde på 75 cm. Det giver en passende inventarhøjde ift. smågrisenes vækstperiode - og samtidig gør den fortrinsvis lave inventarhøjde stien nemmere at ventilere, hvilket minimerer risikoen for halebid.

Lågen ind til smågrisestien skal lukke tæt og sikre, at der ikke kommer skidt ud på gangen. Samtidig skal det være nemt at drive grise ind og ud af stien, og det skal være nemt for personalet at komme ind og ud af stierne. Låger til smågrisestier kan etableres med hængsler og spyd i en bredde på 100 cm eller 110 cm, afhængigt af gangens bredde. Hængslede låger bør være tilpasset gangens bredde for at fungere som spærrelåger og lette arbejdet i stalden. Alternativt kan lågen etableres med kroge i fuld stibredde for en større åbning ind i stien.

5 grunde til at vælge glasfiberinventar fra Jyden

  • 10 mm. volumen
  • Stærkt, massivt materiale
  • Glat overflade og få samlinger
  • Lysgennemtrængeligt materiale
  • Bæredygtigt materiale (recycled) 

-> Flere m2 sti / pladsbesparende
-> Langtidsholdbar stiindretning
-> Effektiv rengøring og god hygiejne
-> Lyst og venligt arbejdsmiljø
-> Miljøvenlig indretning

5 grunde til at vælge fiberinventar fra Jyden

- 10 mm. volumen 
- Stærkt, massivt materiale 
- Glat overflade og få samlinger 
- Gråt og lyst materiale 
- Alternativ til glasfiberinventar 

-> Flere m2 sti / pladsbesparende
-> Langtidsholdbar stiindretning
-> Effektiv rengøring og god hygiejne
-> Flot og stilrent arbejdsmiljø
-> Økonomisk besparelse

Plankeinventar

Jydens plankeinventar har høj finish og et funktionelt design, der giver et godt og beskyttende miljø for smågrisene. Plaststolperne har f.eks. afrundede kanter, der fordrer god sikkerhed for smågrisene, så skader minimeres. Designet med plaststolperne giver ligeledes tætte samlinger, og i kombination med den glatte plankeoverflade gør det stien nem at rengøre, hvilket fordrer en god hygiejne i stien. Plankeinventaret kan tilpasses efter staldens dimensioner, og det er ligeledes let at tilpasse efter gulvfald, hvilket sammenlagt kan minimimere investeringsomkostningerne betragteligt.

Stien kan leveres med låge i fuld bredde eller med lille, hængslet låge. Den lille låge er udstyret med "self-lock", så lågen låser blot ved et let skub (kan låses fra begge sider). Lågen i fuld bredde kan med brug af én hånd let åbnes og lukkes i begge sider - takket være det funktionelle kliksystem. Lågerne slutter tæt til gulvet og minimerer derved gødning på gangarealet.

Plankeinventaret til smågrise er lukket i en højde på 50 cm med to overrør - i alt 75 cm - hvilket giver god mulighed for naturlig ventilering stierne imellem, og derved minimeres risikoen for halebid.

5 grunde til at vælge plankeinventar fra Jyden

  • Tætte samlinger/ glat overflade
  • Høj finish og funktionalitet
  • Gennemtænkt design
  • Nem tilpasning af inventaret
  • Let og brugervenligt inventar 

-> Effektiv rengøring og god hygiejne
-> God brugervenlighed
-> Optimeret dyrevelfærd (sikkerhed)
-> Økonomisk besparelse
-> Gode arbejdsbetingelser

Overdækning

Overdækningen leveres med specialudviklet hængsel, der hindrer træk i klimahulen. Overdækningen fås som 2- eller 3-delt og kan åbnes helt eller delvist. Optrækket for overdækningen fås med manuel hejs - eller alternativt med el-hejs. Denne funktion giver mulighed for et godt overblik i stalden, og gør det lettere at identificere en syg gris tidligt i forløbet.