Vand er vigtig for at sikre god foderoptagelse, tilvækst og velfærd for dyrene. Slagtesvin drikker 5-10 liter vand om dagen, så der skal være fri adgang til vand hele tiden.

Vand kan tildeles via drikkeventiler eller -kopper, som placeres i stiens aktivitets- eller gødeareal. Derudover bør ventil eller kop placeres i korrekt højde for dyrene for både at tilgodese de nyindsatte og de leveringsklare dyr. Alternativt kan der opsættes flere ventiler i forskellig højde for at tilgodese flere størrelser dyr.