Rode- og beskæftigelsesmateriale

Rode- og beskæftigelsesmateriale placeres i stien, således at grisene har permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale.

Behov kan tilgodeses ved anvendelse af:

  • Rode- og beskæftigelsesrør for træstokke (Ø160 mm. x 800 mm.)
  • BoxToy, forskellige træklodser til montering på inventaret
  • Halmhække, i galvaniseret stål:
    • dobbelt halmhæk bestående af en halvdel monteret på hver side af stivæggen
    • dobbelt halmhæk med plastgavl, føres ned over stivæggen

En anden måde at etablere rodemateriale er via tildeling af foder i Jydens Swing-automater!