Overbrusning og iblødsætning

Overbrusning bruges til at køle slagtesvinene af og til at styre gødeadfærden i stien. Dyserne placeres over gødearealet i en afstand, der sikrer det rette spredebillede på dyserne. Overbrusningen tilpasses temperaturstrategien og indstilles i intervaller, der er tilpasset grisenes adfærd, så der ikke opstår konkurrencesituationer og slåskampe. Overbrusningen sikrer desuden også, at spalterne holdes rene gennem vækstperioden.

Iblødsætning fremmer rengøringsarbejdet i stierne og medvirker til at staldene er hurtigt rengjorte. Iblødsætning kan kobles på overbrusningsstrengen, og dyserne placeres afhængigt af spredebillede og stistørrelse.