Gulvet i slagtesvinestien kan indrettes med skridsikkert betongulv med større eller mindre åbningsgrad. En del af gulvet indrettes med fuldspalter, som kan kombineres med drænet gulv og/eller fast gulv. Et fast gulv i lejet giver mindre ammoniakfordampning og bedre velfærd for grisene. Når grisene har mulighed for at dele stien op i leje- og gødeareal sikres gødningsafsætning på spaltegulvet. Spaltegulvet skal derfor også være stort nok til at leveringsklare slagtesvin ikke kommer til at gøde på det faste gulv.