Vand er vigtigt - og specielt for drægtige søer har vandoptagelsen stor betydning for en god drægtighed. Derfor har både tilgængelighed samt vandkvalitet og -mængde indflydelse på produktionseffektiviteten. Flere faktorer spiller ind på vandbehovet, f.eks. fodersammensætning, den almene sundhedstilstand samt staldtemperatur og klimaforhold. Vand kan tildeles via AquaLevel med stort kiptrug, drikkeventiler eller -kopper.
Som udgangspunkt har en drægtig so behov for 12-20 liter vand pr. dag.