Rode- og beskæftigelsesmateriale
Rode- og beskæftigelsesmateriale placeres i stien, således at dyrene har permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale.

Behov kan tilgodeses ved anvendelse af:
- Rode- og beskæftigelsesrør for træstokke (Ø160 mm x 800 mm)
- BoxToy, forskellige træklodser til montering på inventaret
- Halmhække i galvaniseret stål, monteret på stivæg