Overbrusning og iblødsætning
Overbrusning bruges til at køle dyrene af og til at styre gødeadfærden i stien.
Dyserne placeres over gødearealet i en afstand, der sikrer det rette spredebillede på dyserne. Overbrusningen tilpasses temperaturstrategien og indstilles i intervaller, der er tilpasset grisenes adfærd, så der ikke opstår konkurrencesituationer og slåskampe.

Iblødsætning fremmer rengøringsarbejdet i stierne og medvirker til at staldene er hurtigt rengjorte. Iblødsætning kan kobles på overbrusningsstrengen, og dyserne placeres afhængigt af spredebillede og stistørrelse.