Jydens ventilationssystemer - et sikkert valg!
Med Jydens CC-Controller-serie sikres den ønskede temperatur og lufthastighed i dyrenes opholdszone. Alle Jydens ventilationsanlæg er udstyret med et intelligent nødåbningsprogram. Programmet arbejder ud fra hvordan der er ventileret/ forudindstillet før en evt. fejlmelding/ strømafbrydelse. Ventilationsdata bliver gemt i ca. 2 timer, og programmet anvender gennemsnitsventilationen (min. 15%) ved fejlmelding.

Luften indtages enten via Jydens program af unikke, isolerede koldluftventiler eller almindelige formstøbte væg-/ loftventiler. Tilhørende kan Jydens anerkendte EC-ventilatorer anvendes, hvor mulighed for større energibesparelser opnås.

Jyden anbefaler, at tilslutte tilhørende alarmsystem samt at installere et effektivt overbrusningsanlæg i varme perioder.

5 grunde til at vælge ventilationssystemer fra Jyden

  • Minimum investering
  • Nem at installere
  • Lavt energiforbrug
  • Minimal service
  • Økonomisk i drift

Klimazoner

Polar klima

Kold klima

Moderat klima

Subtropisk klima

Tropisk klima

JBM-1: Diffus ventilation    
Diffus undertryksventilation kendetegnes ved at lufttilførsel suges fra loftrum gennem isoleringen. Det giver en koncentreret lufttillførsel, som sikrer en lav lufthastighed uden trækgener ved dyrene.

Bygningskonstruktion: Gitterspær
Anvendelse: Holddrift

JBM-2: Kombidiffus ventilation    
Systemet er en kombination af diffus ventilation og traditionel undertryksventilation med loft- eller vægventiler, der fungerer som supplerende luftindtag og nødventilation. I varme perioder er der optimal styring af luftretning, -mængde og -hastighed, hvor ventilerne skaber en kølende stråleeffekt direkte ned i stien.

Bygningskonstruktion: Gitterspær
Anvendelse: Holddrift

JBM-3: Ventilation med vægventiler      
Undertryksventilation med vægventiler kan tilpasses ventilationsniveauet alt afhængig af bygning, indretning og rumfang. Luften indtages via vægventilerne og udsuges gennem enheder i loftet eller væggen. Vægventilerne sikrer, at luften fordeles ensartet, så temperaturforskelle minimeres, hvilket både højner effektiviteten og dyrenes velfærd.

Bygningskonstruktion: Gitterspær, saksespær, stålspær samt rundbuehaller
Anvendelse: Kontinuerlig / holddrift

JBM-4: Ventilation med loftventiler     
Undertryksventilation med loftventiler anvendes efter samme princip som med vægventiler. Luften indtages via loftventilerne og udsuges gennem enheder i loftet eller væggen. Ventilation med loftventiler er ideel til brede bygninger, hvor ventilationsniveauet kan tilpasses alt afhængig af bygning, indretning og rumfang.

Bygningskonstruktion: Gitterspær samt rundbuehaller
Anvendelse: Kontinuerlig / holddrift