Vand er vigtigt - og specielt for soen har vandoptagelsen stor betydning for mælkeproduktionen - og dermed også indirekte betydning for pattegrisenes vækst. Derfor har både tilgængelighed samt vandkvalitet og -mængde indflydelse på produktionseffektiviteten. Desuden fordrer et større foderoptag hos soen også et større vandbehov, men flere faktorer spiller ind på vandbehovet, f.eks. fodersammensætning, den almene sundhedstilstand samt staldtempera- tur og klimaforhold.

Som udgangspunkt har en diegivende so behov for 25-35 liter vand pr. dag - og pattegrisenes behov ligger på 1-2 liter pr. dag, inkl. somælk.