Fiber- og glasfiberinventar - når kun det bedste er godt nok!

Jydens farestier til løsgående søer er udført i fiber- eller alternativt glasfiberinventar, der hører til markedets stærkeste inventar. Stidesignet er det samme uanset om materialevalget falder på fiber- eller glasfiber.
Den glatte materialeoverflade nedsætter ophobningen af bakterier, og derved muliggøres en nem og effektiv rengøring. Et renere staldmiljø betyder bedre hygiejne og lavere sygdomsfrekvens - og dermed en forbedret produktion.

Både fiber- og glasfibermaterialet har en minimal volume på kun 10 mm, hvilket gør stien pladsbesparende med mulighed for flere m2 nettosti. En vigtig faktor, der især gør sig gældende ved nybyggeri, hvor bygnings- og investeringsbehovet således kan reduceres. Der er mulighed for at smigskære fiber-/ glasfibermaterialet efter gulvfald. Derved slutter inventaret tæt mod gulvet, og der kan opnås besparelser i murerentreprisen, idet udsparing af gulvet kan fravælges.

5 grunde til at vælge glasfiberinventar fra Jyden

  • 10 mm. volumen
  • Stærkt, massivt materiale
  • Glat overflade og få samlinger
  • Lysgennemtrængeligt materiale
  • Bæredygtigt materiale (recycled)

-> Flere m2 sti / pladsbesparende
-> Langtidsholdbar stiindretning
-> Effektiv rengøring og god hygiejne
-> Lyst og venligt arbejdsmiljø
-> Miljøvenlig indretning