JLF10

Indretningen af en JLF10 sti giver soen fuld bevægelsesfrihed og mulighed for
at udføre mere naturlig adfærd i stien. JLF10 er dimensioneret til moderne soproduktion til løse, diegivende søer med store kuld. Der er ikke noget inventar foran yveret og derfor er der god plads, færre pattekampe og dermed roligere diegivninger med høj mælkeoptagelse for alle grise. Søerne orienterer sig mod bagvæggen, når de farer. Dermed er det nemt at give faringshjælp, og grisene fødes ud på det faste gulv, hvori der kan etableres gulvvarme. Gulvvarme modvirker for hurtig afkøling af de nyfødte grise og
dermed øges pattegrisenes vitalitet.

Læs mere om JLF10

5 grunde til at vælge JLF10 fra Jyden

 • Hvileareal tæt på hulen
 • Liggevæg
 • Delvist fast gulv
 • Halmhæk
 • Hule placeret ved gang

-> Kort vej fra yver til hule
-> Støtter soen og beskytter grisene
-> Miljøvenlig løsning med reduceret emission
-> Fri adgang til rode- og beskæftigelsesmateriale
-> Godt opsyn med grise, let arbejdsgang og reduceret smittespredning

JLF10 SWAP

Indretningen af JLF10 SWAP bygger på principperne og fordelene fra JLF10.
I JLF10 SWAP er der dog mulighed for ekstra beskyttelse af pattegrisene i
den kritiske tid omkring faring. Fronten på hulen kan foldes ud og bruges som
beskyttelsesbøjle i få dage omkring faring, hvor risikoen for klemning er størst.
Efter den kritiske periode, fjernes beskyttelsesbøjlen, og soen får dermed fuld
bevægelsesfrihed i størstedelen af laktationen. Soens præference for at lægge
sig med støtte på fast gulv tilgodeses ved at etablere en ekstra krybbe. Placering
af krybben ved gangen sikrer et godt opsyn med soens foderoptag og
velbefindende i forbindelse med faringen.

Læs mere om JLF10 SWAP

5 grunde til at vælge JLF10 SWAP fra Jyden

 • Beskyttelsesbøjle
 • Krybbe ved gang
 • Beskyttelse for soen i få dage
 • Delvist fast gulv
 • Hule placeret ved gang 

-> Øget pattegriseoverlevelse og personalesikkerhed
-> Forbedret opsyn lige efter faring
-> Forbedret fysik og mælkeproduktion
-> Miljøvenlig løsning med reduceret emission
-> Godt opsyn med grise, let arbejdsgang og reduceret smittespredning

JLF15

JLF15 giver mulighed for ekstra beskyttelse af pattegrisene i den kritiske tid
omkring faring. Stiens dimension giver bedst mulig arealudnyttelse og bevægelsesfrihed
for soen. Soens råderum begrænses i de første dage ved anvendelse
af beskyttelsesbøjlerne, og dermed minimeres pattegrisedødeligheden.
Når beskyttelsesbøjlerne ikke længere er nødvendige, åbnes der op for soens
råderum. Dette giver optimale vilkår for pattegrisene med god plads ved yveret
under diegivning. Stiens gulvprofil har en stor andel spaltegulv - i enten plast
eller støbejern - i soens område for at sikre god hygiejne. Pattegrisehulen er
indrettet med fast gulv eller gummimåtte for at skabe varme til grisene, og
placeringen ved gangen letter de daglige arbejdsgange.

Læs mere om JLF15

5 grunde til at vælge JLF15 fra Jyden

 • Kvadratisk stiindretning
 • Fuldspaltegulv under soen
 • Unikt trugtårn / mulighed for stiblokke
 • "Friareal" i stien
 • To beskyttelsebøjler 

-> Pladsbesparende løsning
-> God hygiejne og lavt smittetryk
-> Stor stabilitet og lang holdbarhed
-> Let adgang til krybben
-> Øget pattegriseoverlevelse og god dieplads

FTS / FT30

I både FTS- og FT30-stien er soen løsgående både før, under og efter faring.
Soen fjernes fra grisene ved fravænning, mens grisene bliver gående i stien
indtil de henholdsvis når en vægt på 30 kg (FT30) eller slagtevægt (FTS).
Når grisene opnår en vis størrelse, og ikke længere har brug for overdækning,
kan pattegrisehulen fjernes ved at slå fareladet ind mod stivæggen.

Læs mere om FTS / FT30

Vi skaber vejen for din succes!

Succes med løse søer i farestalden afhænger af, at du får valgt den rigtige løsning til lige netop din produktion. Det er vigtigt, at man får defineret hvilke behov man har og vælger den sti, der kan opfylde lige netop disse behov. Jyden har mange års erfaring med forskellige systemer på den globale bane og deltager aktivt i forsknings- og udviklingsarbejde - både nationalt og internationalt. Vi er altid klar til en snak om de nyeste trends og erfaringer fra praksis, så kontakt os og hør hvilke muligheder du har, og hvordan vi kan hjælpe dig med at få succes med løse søer.