Trug

Det har stor betydning, at truget har en volumen, der tilgodeser soens behov for et tilstrækkeligt foderoptag. I Jydens farestier anvendes trug af polymerbeton eller plast (min. 20 liter) - alt afhængig af stitype.

Volumendoserer

Volumendosererne er fremstillet i et stærkt PVC-materiale og fås fra 3-15 liters volumen. Udfodring foregår let og enkelt ved hjælp af et lod, som hejses op gennem fodret. Efter endt tømning, sænkes loddet igen, hvorved volumendoseren lukkes. Med et lukkespjæld placeret direkte under foderstrengen, kan der lukkes for en foderkasse ved tom sti eller boks.

Tørfodringsanlæg

Jyden kan levere markedets længste tørfodringsanlæg (op til 800 meter ved fire hjørner) - et anlæg, der udmærker sig ved at have støbejernshjørnehjul med kuglelejer. Hylstret til hjørnehjulene samles via et simpelt kliksystem, og selve anlægget er modulopbygget. Parametre, der sikrer en let montage og individuel tilpasning til stalden.

Anlægget leveres som standard med et transportrør på 60 mm. med en indvendig, specialhærdet stålkæde. Medbringerskiverne er udført i PVC-materiale og er placeret så alle kædeled er frie, hvilket minimerer eventuelt foderspild. Ved indkøring af foder til andre anlæg/ lokationer eller ved større fodermæng- der, anbefaler vi at anvende 100 mm. transportrør.

Anlæggets trækstation leveres som 1-strengs fodermaskine, og optagerstationen kan leveres som både 1- eller 2-strengs, evt. med separat foderfremføring. Der kan tilkobles sneglefremføring til kædetræk, som aktiveres ved kædens fremdrift. I optagerstationen (1-strengs, med foderfremføring) er der en ind- bygget stenfælde, som sikrer anlægget mod diverse fremmedlegemer.

Tørfodringsanlægget kan styres manuelt, halvautomatisk eller fuldautomatisk. Med en FC10-styring kan fodermaskine, volumendoserer, lys, vand mv. styres i én og samme styring. Der kan programmeres op til 20 forskellige fodertider, og volumendoserer kan udløses automatisk uafhængigt af fodertider.

Flexsneglesystem

Jydens flexsneglesystem kan tilpasses både vertikal og horisontal transport
af foderemner. De lukkede rustfrie stål- eller PVC-rør sikrer et hygiejnisk og problemfrit transportanlæg. Flexsneglen kan dreje i en vinkel op til 90° indenfor en afstand af 3 meter, hvilket er fordelagtigt ved hjørnekonstruktioner. Med mellemstationer kan en flexsnegl forlænges uden maksimumlængde, hvilket sikrer uanet fleksibilitet for anlægget.

Flexsneglen monteres under loftet i stålwirer, hvilket giver stor pladsbesparel- se. Generelt har flexsneglen lave installations- og vedligeholdelsesomkostnin- ger, hvilket gør transportanlægget til en rentabel og driftsikker løsning. Flexsneglens maksimumlængde på 80 meter reduceres med 0,2 meter pr. grad/ bøjning. Flexsneglen leveres i forskellige typer – på type 55-75-90 kan PVC-rørene udskiftes med galvaniserede/ rustfrie rør. Flexsneglen kan ligele- des leveres med rustfri spiral, ind-/udløbshus, aksel samt fødevaregodkendt rør.

Glasfibersilo

Glasfibersiloen er fremstillet i to formstøbte halvdele, som bliver boltet sam- men. Indersiden er glat, hvilket forhindrer foderrester i at hænge fast inden- digt på siderne. Der er separat indblæsning og udluftning, som er ført til jord, hvilket bevirker at foderstøv ikke ligger på toppen af siloen.

Siloens stejle og glatte keglebund på 77 ̊ betyder, at brodannelse undgås og foderkvaliteten bevares - samtidig med at foderhygiejnen forbliver høj.
Det er muligt at tilslutte siloen forskellige former for optagerstationer eller flexsnegle, og der findes desuden et bredt sortiment af tilbehør som f.eks. udluftningsfilter, galvaniseret inspektionslem og regnslag til optagerstation.