Vand er vigtigt - og specielt for soen har vandoptagelsen stor betydning for mælkeproduktionen - og dermed også indirekte betydning for pattegrisenes vækst. Derfor har både tilgængelighed samt vandkvalitet og -mængde indflydelse på produktionseffektiviteten. Desuden fordrer et større foderoptag hos soen også et større vandbehov, men flere faktorer spiller ind på vandbehovet, f.eks. fodersammensætning, den almene sundhedstilstand samt staldtemperatur og klimaforhold.

Som udgangspunkt har en diegivende so behov for 25-35 liter vand pr. dag - og pattegrisenes behov ligger på 1-2 liter pr. dag, inkl. somælk.