KVÆG-SEMINAR

Få optimalt udbytte af din kvægbedrift
Få gode råd, tips og idéer til indretningen af din kvægstald

Hos Jyden arbejder vi dagligt sammen med mange dygtige kvægproducenter og hjælper med, at løse de udfordringer de har. De bedste vilkår for dyrene, producenterne og selve produktionen, bygger på viden og solide resultater. Vi har sammensat et stærkt program, hvor du kan få masser af inspiration og nyttige værktøjer - samt rig lejlighed til at netværke med de andre deltagere:

Få spændende oplæg fra bl.a. Niels Dengsø Jensen, Gårdejer ved Skralborg og Vibeke F. Nielsen, Specialkonsulent i
HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion - Kvæg ved SEGES

PROGRAM

Kl. 10.00 Velkommen til Skralborg v/ Peter Bech Johansen, Salgschef hos Jyden
Kl. 10.15 Rundvisning og oplæg omkring køernes performance ved brug af Jydens gummimåtter” v/ Niels Dengsø Jensen
Kl. 12.00 Frokost på Hjarbæk Kro, Søndersiden 2, 8831 Løgstrup
Kl. 13.00 Indlæg - ”Lovgivning: Hvad skal man være obs. på i forhold til lovkrav. Hvad skal overholdes ved ombygning, tilbygning eller ny byggeri” v/ Vibeke F. Nielsen
Kl. 13.30 Indlæg - ”Hvordan tilpasses stalden efter lovgivning og landmands ønske” v/ Knud Pedersen, Projektkonsulent hos Jyden 
Kl. 14.00 Indlæg - ”Anbefalinger, til de forskellige dyregrupper: Kælvningsforhold, sygebokse, kalve, malkekøer mm.” v/ Vibeke F. Nielsen
Kl. 15.00 Tak for i dag

TID OG STED
Torsdag 14. marts kl. 10.00 – 14.30 ved Skalborg, Knudbyvej 11, 8831 Løgstrup

TILMELDING
Du og dine kolleger deltager GRATIS – Tilmelding senest mandag den 11. marts (OBS! Der er begrænset antal pladser - så bestil gerne i god tid)

SPØRGSMÅL OG KONTAKT
Hvis du har spørgsmål, så kontakt:
Knud Pedersen, kpe@jydenbur.dk, tlf. 40 79 64 44.
Per Thomassen, pth@jydenbur.dk, tlf. 20 82 83 33


Vi glæder os til en god og inspirerende dag sammen med dig og dine kolleger.

Venlig hilsen
JYDEN