Køer prioriterer

Køer prioriterer

En højtydende malkeko har et travlt dagsprogram og det kan være vanskeligt at nå det hele. En malkeko ligger gerne ned 10-14 timer i døgnet fordelt på 15-20 perioder. En ko, der ikke får hvilet tilstrækkeligt stresses både fysisk og psykisk og det er ikke hensigtsmæssigt, hverken for koen eller for mælkeproduktionen. Det er derfor vigtigt, at der er sengebåse til alle køer, at inventaret i hvileområdet ikke er i vejen og at underlaget er skridsikkert, eftergivende og tiltalende for koen. Køer er forskellige og har forskellig form: lange, korte, brede og smalle. Jo mere forskelligartede køerne er i besætningen, des vanskeligere er det at indrette en optimal sengebås. Sengebåse i en løsdriftsstald indrettes i reglen efter gennemsnitskoens mål og det vil sjældent være muligt at indrette dem optimalt for alle størrelser af køer. Læg mærke til koen, der lægger sig ude på græs med samme ko, der lægger sig i sengebåsen. En ko, der rejser eller lægger sig, skal helst gøre det i én glidende ubrudt bevægelse. Det bør ikke tage mere end 5-6 sekunder før koen er oppe at stå eller nede at ligge i sengebåsen. Køer med benproblemer kan være yderligere udfordret næsten uanset hvordan sengebåsen er indrettet. Til disse anbefales dybstrøelsesarealer.