Køer er drøvtyggere

Køer er drøvtyggere

Køernes døgnrytme veksler i naturen mellem perioder hvor de hviler, æder og drikker og de kan bevæge sig rundt over store afstande i deres søgning efter gode græsnings- og hvileområder. En ko, som kommer ud på græs, vil typisk æde i fire-fem perioder pr. dag og ind i mellem lægge sig ned og tygge drøv, som er meget vigtigt for koens udnyttelse af grovfoderet. En ko har det længste og mest intensive græsoptag omkring solopgang og solnedgang. Optimal afgræsning udnytter, at køerne kommer på græs både tidligt og sent og det samme princip imødekommes i moderne staldindretning ved at fodre tidligt og sidst på eftermiddagen. En ko, der græsser vil bevæge sig henover marken samtidig og sænke forparten, så den bedre kan nå at bide græsset af. Ved indretning af en løsdriftsstald med foderbord vil koen ikke have mulighed for på samme måde at sænke forparten, når den æder. Derfor vil foderbordet typisk være hævet mindst 10 centimeter over koens forbensniveau og på denne måde kompenseres der for at koen står stille på samme sted, mens den æder sit foder.