Som en del af SKIOLD GROUP flytter vi til skiold.com fra 1. april 2020.

Besøg vores hjemmeside nu - hvor du har direkte adgang til alle vores produkter og løsninger.

Læs mere på Skiold.dk

Viden om kvæg

Køer er drøvtyggere

Køernes døgnrytme veksler i naturen mellem perioder, hvor de hviler, æder og drikker, og de kan bevæge sig rundt over store afstande i deres søgning efter gode græsnings- og hvileområder. En ko, som kommer ud på græs, vil typisk æde i fire-fem perioder pr. dag og ind i mellem lægge sig ned og tygge drøv, som er meget vigtigt for koens udnyttelse af grovfoderet...

Læs mere

Køer er sociale

I naturen vil kvæg leve i flokke på 10-20 individer bestående af en tyr, køer, ungdyr og kalve. Urokser samledes om vinteren i store flokke, mens de om sommeren opdelte sig i mindre flokke. Kvæg søger at æde, hvile og drikke på samme tid som resten af den gruppe, de er sammen med. Det udfordres i stalde med automatiske malkningssystemer, hvor det ønskes, at køerne går til robotten spredt over hele døgnet...

Læs mere

Køer prioriterer hvile højt

En højtydende malkeko har et travlt dagsprogram, og det kan være vanskeligt at nå det hele. En malkeko ligger gerne ned 10-14 timer i døgnet, fordelt på 15-20 perioder. En ko, der ikke får hvilet tilstrækkeligt, stresses både fysisk og psykisk, og det er ikke hensigtsmæssigt, hverken for koen eller for mælkeproduktionen...

Læs mere