Grise er renlige

Grise er renlige

Grise er fra naturens side indrettet til at sove et sted, æde et andet og gå på toilettet et tredje sted nogle meter fra hvileområdet. Denne adfærd understøttes i moderne staldindretning for at give grisen mulighed for at opføre sig, som den ville i naturen. Grise foretrækker at hvile sig på et rent og tørt leje uden træk og med en komfortabel temperatur. Jo større grisen er, jo lavere vil den foretrukne temperatur være. Ved at se på hvordan dyrene ligger, kan man se, om temperaturen er den rigtige. Hvis dyrene ligger i bugleje og klumper sig meget sammen oveni hinanden, er det for koldt, og ligger de i sideleje, spredt fra hinanden, er det for varmt. Stiernes design, andel af lukkede og åbne stiadskillelser, andel af fast gulv og spaltegulv, overbrusning samt placering af vand og foder kan have indflydelse på om stien fungerer, og det er derfor vigtigt at overveje, når man indretter sin stald.